Προτάσεις

Υποστηρικτικό Υλικό

Όλα οι σχετικές πληροφορίες αλλά και υλικό.

Νομοθεσία

Όλοι οι νόμοι σχετικά με το ΙΔΒΕ

Υποβολή Πρότασης ΠΔΒΕ

Κατάθεση πρότασης εκπαιδευτικού προγράμματος προς το Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης