1η Παρουσίαση (Τετάρτη 2 Απριλίου)

  • Σύντομα βιογραφικά στοιχεία ομιλήτριας, Επιστημονικής Διευθύντριας ΙΔΒΕ ΤΕΙ Αθήνας
  • Δια Βίου Μάθηση στην ΕΕ και την Ελλάδα
  • Νομικό πλαίσιο και Διατάξεις ΙΔΒΕ ΤΕΙ Αθήνας
  • Δραστηριότητες ΙΔΒΕ ΤΕΙ Αθήνας στο πλαίσιο ΠΕΓΑ
  • Ορίζοντας 2014+ Στρατηγικές Προτεραιότητες και Δράσεις ΙΔΒΕ ΤΕΙ Αθήνας

Share this post