2η Παρουσίαση (Πέμπτη 15 Μαίου)

  • Ανακοινώσεις
  • Όψη Υπηρεσιών και Υποδομών ΙΔΒΕ ΤΕΙ Αθήνας
  • Προγράμματα ΔΒΕ
  • Εθνικές και Διεθνείς Συνέργειες
  • Υπηρεσίες Πιστοποίησης προς τρίτους
  • Ανάπτυξη βασικών υποδομών
  • Δημοσιότητα / Διάχυση

Share this post