Ολοκλήρωση Προγράμματος Εκπαίδευσης στα πλαίσια του έργου DIGIFEM

Στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Αθήνας ολοκληρώθηκε επιτυχώς η εκπαίδευση των συνεργατών του έργου DIGIFEM στα εργαλεία και στις υπηρεσίες που αναπτύχθηκαν κατά την διάρκεια του έργου. Η εκπαίδευση είχε διάρκεια 5 ημέρες και οι δράσεις κάθε ημέρας παρουσιάζονται παρακάτω:

1η ημέρα

 • Σύντομη εισαγωγή και συζήτηση σε σχέση με τις δράσεις του έργου και τις ενέργειες που έχουν πραγματοποιηθεί.
 • Ενημέρωση σε σχέση με το περιεχόμενο και τους στόχους του σεμιναρίου.

2η ημέρα

 • Παρουσίαση του Business Model Canvas (BMC).
 • Συζήτηση σχετικά με τα πεδία από τα οποία αποτελείται το BMC.
 • Παρουσίαση επιτυχημένων επιχειρηματικών μοντέλων (EM).

3η ημέρα

 • Παρουσίαση της εφαρμογής δημιουργίας επιχειρηματικών μοντέλων.
 • Παρουσίαση των διαφορετικών ρόλων που υποστηρίζει η εφαρμογή.
 • Ομαδική εργασία στην δημιουργία EM χρησιμοποιώντας την εφαρμογή
 • Παρουσίαση των εφαρμογών δημιουργίας Site/Newletter

4η ημέρα

 • Παρουσίαση της πλατφόρμας MOOC.
 • Δημιουργία user stories σε σχέση με σκοπό την ανάπτυξη ενός MOOC το οποίο θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες των διαφόρων ομάδων στόχου.

5η ημέρα

 • Παρουσίαση των αποτελεσμάτων (user stories (MOOC) , business plan, site, newsletter (Toolkit))
 • Συζήτηση σε σχέση με την δημιουργία ενός κοινού πλαισίου εκπαίδευσης
 • Αξιολόγηση τη Δράσης.

Share this post