Κοινωνική εργασία σε καταστάσεις κρίσης στην πρωτοβάθμια κοινωνική πρόνοια


ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ

Ο σκοπός του έργου είναι να εκπαιδεύσει τους κοινωνικούς λειτουργούς σε σύγχρονες, επιστημονικά τεκμηριωμένες και μεθοδολογικά άρτιες εφαρμογές της Κοινωνικής Εργασίας σε Καταστάσεις Κρίσης, προσφέροντας τους σύγχρονα εργαλεία θεωρίας, διαγνωστικής εκτίμησης, παρέμβασης και έρευνας, που θα τους καταστήσει ικανούς να αναλάβουν θέσεις αυξημένης ευθύνης και να ανταποκριθούν με μεγαλύτερη επάρκεια στην κατανόηση, ανάλυση, και παρέμβαση στα σύγχρονα, περίπλοκα και επιτεινόμενα από την κοινωνική και οικονομική κρίση ψυχοκοινωνικά προβλήματα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης) σε συνεργασία με το ΤΕΙ Αθήνας (Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας) και το ΤΕΙ Κρήτης (Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας) και συμπράττοντες φορείς το Κέντρο Ψυχικής Υγείας παιδιών εφήβων Βύρωνα Καισαριανής του ΕΚΠΑ και το ΚΕΘΕΑ. Το πρόγραμμα είναι διάρκειας 100 ωρών. Διεξάγεται σε τρεις (3) κύκλους σε τρεις (3) πόλεις: Αθήνα, Κομοτηνή, Ηράκλειο. Η διεξαγωγή του προγράμματος γίνεται κατά κύριο λόγο με συμβατική (δια ζώσης) συμμετοχή των εκπαιδευομένων σε συναντήσεις (διαλέξεις και εργαστηριακές ασκήσεις), ενώ θα χρησιμοποιηθεί σε μικρό βαθμό και σύγχρονη εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευση. Η συμμετοχή των εκπαιδευομένων είναι χωρίς κόστος και χωρίς επιδότηση. Η διεξαγωγή των μαθημάτων υποστηρίζεται από διαδικτυακό σύστημα ηλεκτρονικής μάθησης (e-class). Η επιτυχής (κατόπιν αξιολόγησης) παρακολούθηση του κύκλου αντιστοιχεί σε 15 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Περιγραφή

Πρόσκληση