Συγκολλούμενες με λέιζερ συνδυασμένες τηλεσκοπικές εργασίες


Σύντομη περιγραφή

Πρόκειται για ένα κατευθυνόμενο πρόγραμμα, το οποίο εστιάζει στην κατασκευή συνδυασμένων τηλεσκοπικών εργασιών και στη συγκόλλησή τους με laser και λαμβάνει υπόψη τις διαφορετικές ανάγκες των εκπαιδευομένων. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους του Τμήματος Οδοντικής Τεχνολογίας, αλλά και σε επαγγελματίες οδοντοτεχνίτες οι όποιοι εργάζονται ως ελεύθεροι επαγγελματίες εργαστηριούχοι η ως υπάλληλοι σε εργαστήρια.

Μέσω του παρόντος προγράμματος προτείνεται ένας κατευθυνόμενος κύκλος επικαιροποίησης γνώσεων στο αμιγώς τεχνολογικό πεδίο της μεθοδολογίας και του πρωτοκόλου κατασκευής των τηλεσκοπικών συστημάτων, ο οποίος έχει τα εξής βασικά χαρακτηριστικά:

  • Θεωρητική διδασκαλία που περιλαμβάνει:
  • Ανάλυση της κατασκευής των τηλεσκοπικών στεφανών που αφορά την σχεδίαση, τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των τηλεσκοπικών κατακσευών, την έρευνα που έχει γίνει με θέμα την συγκρατητική δύναμη των τηλεσκοπικών στεφανών και τα συμπεράσματά της, τα προτεινόμενα υλικά για την κατσκευή των τηλεσκοπικών εργασιών, καθώς και τα στάδια κατασκευής μίας τηλεσκοπικής εργασίας (πρωτόκολλο κατασκευής) . Σύνολο θεωρητικής διδασκαλίας 5 ώρες

  • Εργαστηριακή κατασκευή συνδυασμένης τηλεσκοπικής εργασίας που περιλαμβάνει:
  • Κατασκευή εκμαγείων - προετοιμασία κολοβωμάτων - ανάρτηση σε αρθρωτήρα, 1ο διαγνωστικό κέρωμα - κατασκευή κλειδιών, Φρεζάρισμα - επένδυση με πυρόχωμα - χυτήριο πρωτευουσών στεφανών, επεξεργασία πρωτευουσών στεφανών - κατασκευή τελικού εκμαγείου εργασίας-μεταφορά πρωτευουσών στεφανών για φρεζάρισμα, φρεζάρισμα πρωτευουσών στεφανών -2ο διαγνωστικό κέρωμα, κέρωμα δευτερευουσών στεφανών, κέρωμα - επένδυση με πυρόχωμα – χυτήριο, επεξεργασία δευτερευουσών στεφανών - απαλοιφή εσοχών - ανατύπωση - κατασκευή πυροχωμάτινων εκμαγείων, σταθεροποίηση πυροχωμάτινων εκμαγείων - κέρωμα κέρινου προπλάσματος Μ.Ο., επένδυση με πυρόχωμα – χυτήριο, επεξεργασία μεταλλικού σκελετού, συγκόλληση με laser, επίδειξη τοποθέτησης δοντιών με βοήθεια κλειδιών. Κατά τη διάρκεια των εργαστηριακών μαθημάτων θά γίνει προβολή σχετικού εκπαιδευτικού υλικού. Σύνολο εργαστηριακής διδασκαλίας 85 ώρες.

Προβολή Προγράμματος

Αίτηση