2η Παρουσίαση (Πέμπτη 15 Μαίου)

 • Ανακοινώσεις
 • Όψη Υπηρεσιών και Υποδομών ΙΔΒΕ ΤΕΙ Αθήνας
 • Προγράμματα ΔΒΕ
 • Εθνικές και Διεθνείς Συνέργειες
 • Υπηρεσίες Πιστοποίησης προς τρίτους
 • Ανάπτυξη βασικών υποδομών
 • Δημοσιότητα / Διάχυση

1η Παρουσίαση (Τετάρτη 2 Απριλίου)

 • Σύντομα βιογραφικά στοιχεία ομιλήτριας, Επιστημονικής Διευθύντριας ΙΔΒΕ ΤΕΙ Αθήνας
 • Δια Βίου Μάθηση στην ΕΕ και την Ελλάδα
 • Νομικό πλαίσιο και Διατάξεις ΙΔΒΕ ΤΕΙ Αθήνας
 • Δραστηριότητες ΙΔΒΕ ΤΕΙ Αθήνας στο πλαίσιο ΠΕΓΑ
 • Ορίζοντας 2014+ Στρατηγικές Προτεραιότητες και Δράσεις ΙΔΒΕ ΤΕΙ Αθήνας