Θέματα Περιφερειακής Ανάπτυξης


Περιεχόμενο Προγράμματος

Η περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες στις συνολικές προσπάθειες εθνικής ανάπτυξης. Αυτό είναι ιδιαίτερα κρίσιμο για τις χώρες με χαμηλό ή μέτριο κατά κεφαλήν εισόδημα, στις οποίες τα οφέλη από την ανάπτυξη τείνουν να επικεντρώνονται στα μητροπολιτικά κέντρα, οδηγώντας σε περιφερειακές ανισότητες και ανομοιόμορφα αναπτυξιακά αποτελέσματα. Οι περιφέρειες και οι τοπικές αρχές πρέπει να υποστηριχθούν, τόσο για να ενισχυθεί η διαπραγματευτική τους δύναμη στις εθνικές πολιτικές διεργασίες, όσο και να προβάλουν το συγκριτικό ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα, έτσι ώστε να μπορέσουν να δραστηριοποιηθούν ενεργά στις προσπάθειες για εθνική ανάπτυξη. Η καινοτομία του προγράμματος έγκειται στο γεγονός ότι η Περιφερειακή Επιστήμη βρίσκεται στο κέντρο και τα όρια πολλών άλλων επιστημονικών κλάδων, και ως εκ τούτου κατακτήθηκε από επιστήμονες όλων των γειτονικών πεδίων. Η επικείμενη αναθεώρηση του σχεδίου Καλλικράτη, του αναπτυξιακού νόμου και οι σχεδιασμοί για την αύξηση του τουρισμού είναι κρίσιμα ζητήματα για την ανάπτυξη της χώρας και είναι θέματα που θα μελετηθούν στο πρόγραμμα. Με την περάτωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα έχουν μια πλήρη επόπτευση θεμάτων περιφερειακής ανάπτυξης και την δυνατότητα αξιοποίησης των γνώσεων αυτών στα διαφορετικά περιβάλλοντα που ανήκουν. Μετά την ολοκλήρωση του Προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να:

  • Γνωρίζουν τους βασικούς όρους της Περιφερειακής Επιστήμης.
  • Αντιληφθούν τον τρόπο λειτουργίας και επίδρασης των Ξένων Άμεσων Επενδύσεων.
  • Κατανοήσουν το ρόλο του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στην περιφερειακή ανάπτυξη.
  • Γνωρίζουν τις εισαγωγικές έννοιες αστικής οικονομικής ανάλυσης.
  • Κατανοήσουν το Σχέδιο Καλλικράτης, ως θεσμικό πλαίσιο, και μέσω μελέτης περίπτωσης σε ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθμού.

Πρόσκληση

Περιεχόμενο

Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος