Φροντίδα ηλικιωμένων, κατ’ οίκον και σε Ιδρύματα


Περιεχόμενο Προγράμματος

Το προτεινόμενο πρόγραμμα δια βίου μάθησης είναι καινοτόμο και πρωτοποριακό. Τα επιδημιολογικά στοιχεία τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο όσο και στην Ελλάδα επιβεβαιώνουν τον επιπολασμό της άνοιας, που σε συνδυασμό με την αύξηση του προσδόκιμου ζωής αναμένεται να τριπλασιαστούν μέχρι το 2050 συμπαρασύροντας και το κόστος της νόσου, γεγονός που υπογραμμίζει την αναγκαιότητα της εκπαίδευσης επαγγελματιών υγείας που επιθυμούν να εργαστούν με άτομα με άνοια και την εξειδίκευση στην παροχή υπηρεσιών. Το πρόγραμμα επιδιώκει να ενισχύσει με τα απαραίτητα εργαλεία τους συμμετέχοντες, ούτως ώστε πρακτικά να προσεγγίζουν την αγορά στόχου, να διαχειριστούν και να παρέμβουν αποτελεσματικότερα στην διαχείριση του ασθενούς και να εντοπίζουν την κατάλληλη μεθοδολογία προσέγγισης. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα έχουν εξοικειωθεί με την αναγνώριση, την κατανόηση, την εκτίμηση και την διαχείριση της άνοιας καθώς και την παροχή υψηλής ποιότητας φροντίδας και στήριξης με αποδέκτες ασθενείς και φροντιστές. Επιπλέον , θα είναι σε θέση να αναγνωρίσουν την αναγκαιότητα και τη σημασία μιας διεπιστημονικής και ολιστικής προσέγγισης στις παρεχόμενες υπηρεσίες φροντίδας που θα ενσωματώσουν στην κλινική πρακτική τους.

Πρόσκληση

Περιεχόμενο

Αίτηση