Υποψήφιοι νέοι Επιχειρηματίες/Στελέχη για την αγορά εργασίας


Περιεχόμενο Προγράμματος

Το προτεινόμενο πρόγραμμα δια βίου μάθησης είναι καινοτόμο και πρωτοποριακό. Το προτεινόμενο πρόγραμμα εστιάζει στην επιχειρηματικότητα, παρέχοντας στους απόφοιτους όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται για την απόκτηση μιας θέσης εργασίας ή την δημιουργία της δικής τους επιχείρησης. Όπως γίνεται αντιληπτό στους οικονομικά δύσκολους καιρούς που διανύουμε το προτεινόμενο πρόγραμμα είναι ότι ακριβώς χρειάζεται ένας απόφοιτος ο οποίος σχεδιάζει τα πρώτα του βήματα προς στην αγορά εργασίας. Η αναγκαιότητα αυτή δεν είναι δυνατόν να καλυφθεί αποκλειστικά από τις γνώσεις που προσλαμβάνονται κατά τη διάρκεια των σπουδών. Την ανάγκη αυτή φιλοδοξεί να καλύψει το προτεινόμενο πρόγραμμα. Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι ικανοί να:

  • Γνωρίζουν πως λειτουργεί η αγορά εργασίας του ιδιωτικού τομέα
  • Κατανοούν τις απαιτήσεις και το βαθμό στις οποίες μπορούν να ανταποκριθούν
  • Αντιληφθούν δια πραγματικών παραδειγμάτων την ολοκληρωμένη αλυσίδα της πρόσληψης σε μια επιχείρηση
  • Αναγνωρίζουν τι μπορούν να πετύχουν σαν αυτοαπασχολούμενοι / επιχειρηματίες
  • Κατανόηση Χρηματοδοτικών εργαλείων
  • Φορολογικά θέματα που προκύπτουν κατά την άσκηση του επαγγέλματος.
  • Υποχρεώσεις σε θέματα Υγιεινής & Ασφάλειας Επιχείρησης.

Περιεχόμενο

Πρόσκληση

Αίτηση