Προετοιμασία συμβούλων οινοποιίας για εξαγωγές


Περιεχόμενο Προγράμματος

Το προτεινόμενο πρόγραμμα δια βίου μάθησης είναι καινοτόμο και πρωτοποριακό. Είναι γεγονός ότι οι παρούσες οικονομικές συνθήκες επιβάλλουν την ανάπτυξη της Εξαγωγικής δραστηριότητας. Η εγχώρια αγορά έχει καταστεί αγορά υψηλού κινδύνου. Η ρευστότητα των επιχειρήσεων χρειάζεται ενίσχυση, οι πελάτες των επιχειρήσεων στην Ελλάδα αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες. Πελάτες που έχουν χρηματικά διαθέσιμα καλύπτονται προσχηματικά. Οι υπάρχουσες επιχειρηματικές ευκαιρίες έχουν περιοριστεί κατ’ ελάχιστο. Η εξωστρέφεια αποτελεί τη μόνη εναλλακτική λύση μέσω της οποίας μπορεί να υπάρξει ανάκαμψη. Οι δε εξαγωγές είναι το εργαλείο μέσω του οποίου αυτό επιτυγχάνεται.

Περιεχόμενο

Πρόσκληση

Αίτηση