Κλινικές εφαρμογές στην φροντίδα και αποκατάσταση των δερματικών βλαβών και ελκών σε χρόνια πάσχοντες


Κλινικές εφαρμογές στην φροντίδα και αποκατάσταση των δερματικών βλαβών και ελκών σε χρόνια πάσχοντες

Το Εργαστήριο Νοσηλευτικής Αποκατάστασης Χρονίως Πασχόντων του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΤΕΙ Αθήνας οργανώνει σεμινάριο δια βίου εκπαίδευσης με θέμα «ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΕΛΚΩΝ ΣΕ ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ». Η διάρκεια του προγράμματος είναι 40 ώρες και απευθύνεται σε επαγγελματίες υγείας απόφοιτους Πανεπιστημίων ή Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή ακαδημαϊκών γνώσεων αλλά και εφαρμοσμένων κλινικών δεξιοτήτων στους συμμετέχοντες σχετικά με τη φροντίδα των χρονίως πασχόντων και ιδιαίτερα σε ότι αφορά τα χρόνια τραύματα και έλκη. Αποτελείται από 3 θεματικές ενότητες, διάρκειας 10-15 ωρών η καθεμία. Τα μαθήματα θα υλοποιηθούν στο Ερευνητικό Εργαστήριο Νοσηλευτικής Αποκατάστασης Χρονίως Πασχόντων στο κτίριο Κ13.

Πρόσκληση