Ψηφιακά και ενσωματωμένα συστήματα – Βιομηχανικές εφαρμογές αιχμής


Περιεχόμενο Προγράμματος

Σύμφωνα με τις αρχές της Δια Βίου Μάθησης: «Η διεθνοποίηση των αγορών και των νέων τεχνολογιών καθιστούν αναγκαία τη συνεχή ανανέωση των γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού». Το συγκριμένο πρόγραμμα, βασιζόμενο στην στοχευόμενη αυτή διαπίστωση έχει σαν βασικό σκοπό την επικαιροποίηση των γνώσεων των συμμετεχόντων στον ραγδαία εξελισσόμενο χώρο των ψηφιακών και ενσωματωμένων διατάξεων. Ο συγκεκριμένος χώρος παρουσιάζει εξαιρετικά μεγάλη διείσδυση στη βιομηχανία και γενικότερα στα εμπορικά προϊόντα και προσελκύει το ενδιαφέρον αρκετών νέων επιστημόνων καθώς συνδέεται με αρκετές νέες θέσεις εργασίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο πεδίο των ψηφιακών και ενσωματωμένων συστημάτων δραστηριοποιούνται αρκετές εταιρίες στον Ελληνικό χώρο, οι οποίες έχουν ανάγκη από εξειδικευμένο και ενημερωμένο ανθρώπινο δυναμικό. Το παρόν πρόγραμμα μέσω της επικαιροποίησης γνώσεων που παρέχει απευθύνεται αφενός μεν στο ήδη υπάρχον δυναμικό των επιχειρήσεων το οποίο θα αυξήσει της ικανότητες και την αποδοτικότητά του, αλλά και στους παλαιότερους απόφοιτους ΑΕΙ θετικών κατευθύνσεων οι οποίοι αποτελούν τους «εν δυνάμει» εργαζομένους των συγκεκριμένων επιχειρήσεων.

Μαθήματα

  • Ψηφιακά Ηλεκτρονικά στις σύγχρονες διατάξεις
  • Μικροελεγκτές και ενσωματωμένα συστήματα – Ανάπτυξη και Εφαρμογές
  • Μεθοδολογίες και Συστήματα Βιομηχανικής Αυτοματοποίησης
  • Επιχειρηματικότητα – Ηλεκτρονικό Επιχειρείν
Προβολή Προγράμματος