Εργαστηριακές μέθοδοι διάγνωσης μεταβολικών και ενδοκρινολογικών νοσημάτων σε παιδικό πληθυσμό


Εργαστηριακές μέθοδοι διάγνωσης μεταβολικών και ενδοκρινολογικών νοσημάτων σε παιδικό πληθυσμό

Το Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων διοργανώνει Πρόγραμμα Δια Βίου εκπαίδευσης με αντικείμενο τις εργαστηριακές μεθόδους διάγνωσης μεταβολικών και ενδοκρινολογικών νοσημάτων στον παιδικό πληθυσμό. Το πρόγραμμα γίνεται με την συνδρομή της Α’ Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών (εργαστήριο Μοριακής Ενδοκρινολογίας στο Χωρέμειο ερευνητικό κέντρο), του Βιοχημικού Εργαστηρίου του ΓΝ Παίδων «η Αγία Σοφία» και του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού (Τομέας Μεταβολικών Νοσημάτων των Οστών και Διεύθυνση Βιοχημικών Εργαστηρίων). Θα καλυφθεί, μερικώς, η παθολογία των νοσημάτων αυτών και εκτενώς οι αναλυτικές μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται για την διάγνωση τους.

Οι αναλυτικές μέθοδοι που θα διδαχθούν:

  • Aνοσοενζυμικές μέθοδοι για τον προσδιορισμό μεταβολιτών των οστών και μέθοδοι χημειοφωταύγειας για τον προσδιορισμό ορμονών,
  • ατομική απορρόφηση για τον προσδιορισμό σημαντικών μετάλλων που έχουν σχέση με τον ανθρώπινο μεταβολισμό,
  • πρωτόκολλα υγρής χρωματογραφίας υψηλής πίεσης (HPLC) για τον προσδιορισμό μεταβολιτών ενδοκρινολογικού και μεταβολικού ενδιαφέροντος,
  • βιοχημικές μέθοδοι για τον προσδιορισμό πρωτεϊνών όπως ανοσοαποτύπωση τύπου Western (Western blotting) και χρωματογραφία λεπτής στιβάδας (TLC),
  • μέθοδοι μοριακής βιολογίας (PCR) που χρησιμοποιούνται στην διάγνωση ενδοκρινολογικών νόσων.

Η εκπαίδευση θα γίνει σε εργαστήρια του ΤΕΙ Αθηνών αλλά και σε εργαστήρια του Πανεπιστημίου Αθηνών (Χωρέμειο Ερευνητικό κέντρο), στο βιοχημικό εργαστήριο του Νοσοκομείου Παίδων και σε εργαστήρια του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού (εργαστήριο ελέγχου παιδικού θυρεοειδή και μεταβολικών νοσημάτων των οστών). Το πρόγραμμα αφορά τεχνολόγους ιατρικών εργαστηρίων και άλλους εργαστηριακούς επιστήμονες όπως βιολόγους, χημικούς και ιατρούς ειδικότητας βιοπαθολογίας, ενδοκρινολογίας και παιδιατρικής.

Αναλυτικά για το πρόγραμμα του επόμενου κύκλου του προγράμματος μπορείτε να ενημερωθείτε στην ιστοσελίδα του προγράμματος: http://users.teiath.gr/petef/Web_PDBE/indexPDBE.htm

Αίτηση

Πρόσκληση