Θέματα Διάγνωσης, Συντήρησης και Διαχείρισης Ιστορικών Αρχειακών Συλλογών


Θέματα Διάγνωσης, Συντήρησης και Διαχείρισης Ιστορικών Αρχειακών Συλλογών

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της πρώτης διοργάνωσης του Σεμιναρίου και κατόπιν αιτημάτων επαγγελματιών του χώρου, το Ερευνητικό Εργαστήριο Προηγμένων Διεπιστημονικών Εφαρμογών στη Συντήρηση - Ανάδειξη Εικαστικών Έργων & Βιβλιακού-Αρχειακού Υλικού-«ARTICON», σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Δια Βίου Μάθησης (ΙΔΒΕ) του ΤΕΙ Αθήνας, διοργανώνει εκ νέου το εκπαιδευτικό σεμινάριο με τίτλο «Θέματα Διάγνωσης, Συντήρησης και Διαχείρισης Ιστορικών Αρχειακών Συλλογών».

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ευαισθητοποίηση των επιστημόνων που εργάζονται σε ιστορικές αρχειακές συλλογές σε θέματα διάγνωσης, συντήρησης, διαχείρισης και ανάδειξης των συλλογών. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην προσέγγιση ζητημάτων με τη βοήθεια της σύγχρονης τεχνολογίας και την ενίσχυση της εφαρμογής διαδικασιών καλών πρακτικών με στόχο την αντιμετώπιση προβλημάτων σχετικών με τις ιδιαιτερότητες των αντικειμένων των ιστορικών αρχείων.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε συντηρητές, βιβλιοθηκονόμους, αρχειονόμους, φωτογράφους, ιστορικούς, ιστορικούς τέχνης και άλλους επιστήμονες συναφών πεδίων οι οποίοι επιθυμούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις και να βελτιώσουν τις δεξιότητες τους σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις, απόψεις και πρακτικές στο χώρο της Διάγνωσης, Συντήρησης και Διαχείρισης ιστορικών αρχειακών συλλογών. Το σεμινάριο στοχεύει στην διεπιστημονική εκπροσώπηση γνωστικών πεδίων με θεωρητικές εισηγήσεις και εκπαίδευση με πειραματικές ασκήσεις. Μέσω δε αυτών, στη δημιουργία μιας πρόσφορης βάσης για την ενίσχυση της επικοινωνίας μεταξύ των διαφορετικών ειδικοτήτων που καλούνται να συνεργαστούν στον χώρο αυτό.

Η διάρκεια του σεμιναρίου θα είναι 10 ημέρες και θα καλύπτει 40 διδακτικές ώρες, με έναρξη 24/01/2017 και λήξη 09/02/2017. Τα μαθήματα διεξάγονται εργάσιμες ημέρες 16.00-20.00μμ , στους χώρους της ΣΤΕΦ και της Σχολής Καλλιτεχνικών Σπουδών του ΤΕΙ Αθήνας και απαιτείται η φυσική παρουσία των εκπαιδευομένων.

Οι θεματικές ενότητες που καλύπτονται περιλαμβάνουν :

  • ζητήματα διάγνωσης, τεκμηρίωσης και συντήρησης χαρτώου υλικού
  • ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση και συντήρηση φωτογραφικών αρχείων
  • θέματα διαχείρισης συλλογών ιστορικών αρχείων
  • ειδικές τεχνικές φωτογράφησης στο ορατό (μακρο / μικρο-φωτογραφία)
  • φωτογράφηση επίπεδων επιφανειών
  • διαγνωστικές τεχνικές με φθορισμό

Στο σεμινάριο διδάδκουν μέλη του ARTICON - διακεκριμένοι καθηγητές των Τμημάτων Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών και Ενεργειακής Τεχνολογίας του ΤΕΙ Αθήνας καθώς επίσης συνεργαζόμενοι ερευνητές.

Στο τέλος του σεμιναρίου, μετά από επιτυχή αξιολόγηση των εκπαιδευομένων και υπό την προϋπόθεση της ολοκλήρωσης της παρακολούθησης των προγραμματισμένων ωρών θα χορηγηθεί πιστοποιητικό δια βίου εκπαίδευσης το οποίο δίνει την δυνατότητα χρήσης των πιστωτικών μονάδων και σε άλλα προγράμματα ειδίκευσης.

Ο αριθμός των πιστωτικών μονάδων (ECTS) είναι 5.

Το κόστος του σεμιναρίου είναι 300 ευρώ και περιλαμβάνει

  • εκπαιδευτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή,
  • παροχή εργαστηριακού εξοπλισμού και εργαστηριακών αναλωσίμων,
  • επίσκεψη συλλογών και κέρασμα.

Δυνατότητα παρακολούθησης έχουν επαγγελματίες που εργάζονται σε ιστορικά αρχεία, μεταπτυχιακοί φοιτητές και απόφοιτοι τμημάτων ΑΕΙ συναφών ειδικοτήτων. Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική ηλεκτρονική αίτηση συνοδευόμενη από τίτλο/τίτλους σπουδών και βιογραφικό σημείωμα με αναφορά στην επαγγελματική και ερευνητική εμπειρία. Στην αίτηση εγγραφής ο υποψήφιος καλείται να αναφέρει συνοπτικά τους λόγους για τους οποίους επιθυμεί την παρακολούθηση του σεμιναρίου.

Η επιλογή των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί λαμβάνοντας υπόψη τους τίτλους σπουδών και την συνάφεια του επαγγελματικού και ερευνητικού έργου, όπως προκύπτει με βάση το βιογραφικό τους σημείωμα. Τα ονόματα των υποψηφίων που θα παρακολουθήσουν το σεμινάριο θα ανακοινωθούν στις αρχές Δεκεμβρίου 2016.

Προκειμένου να οριστικοποιηθεί η εγγραφή και οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν να έχουν δικαίωμα παρακολούθησης του σεμιναρίου θα πρέπει η καταβολή των διδάκτρων να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 23 Δεκεμβρίου 2016.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗMΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ : 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 23:59μμ

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε τις διευθύνσεις http://articon.lab.teiath.gr & http://articon.lab.teiath.gr/seminarB ή να απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 210 5385463 ή να στείλετε μήνυμα στο articon@teiath.gr

Πρόσκληση