Εκπαίδευση και πιστοποίηση στη Βασική Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση και στη χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδιστή


Το Τμήμα Νοσηλευτικής διοργανώνει Πρόγραμμα Δια Βίου εκπαίδευσης με αντικείμενο εκπαίδευση και πιστοποίηση στην Βασική Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση και στη χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδιστή (Basic Life Support – BLS, Automated External Defibrillator – AED). Το πρόγραμμα γίνεται με την συνεργασία και την πιστοποίηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης (European Resuscitation Council – ERC). Οι συμμετέχοντες, μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος εκπαίδευσης, θα αποκτήσουν το επίσημο πιστοποιητικό ανανήπτη BLS/AED από το ERC καθώς και το ελληνικό πιστοποιητικό επιμόρφωσης του προγράμματος από το ΤΕΙ. Τα αντικείμενα που θα διδαχθούν είναι:

  • Ανακοπή, Βασική Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), Αυτόματος Εξωτερικός Απινιδιστής (ΑΕΑ) - ΘΕΩΡΙΑ
  • Εφαρμογή βασικής ΚΑΡΠΑ – ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ
  • Χρήση ΑΕΑ – ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ
  • Θέση ανάνηψης – ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ
Η εκπαίδευση θα γίνει στα εργαστήρια του τμήματος Νοσηλευτικής του ΤΕΙ Αθηνών (κτίριο Κ13, 1ος όροφος, αίθουσα 102), οδός Αγ. Σπυρίδωνος, Αιγάλεω. Το πρόγραμμα αφορά πτυχιούχους ανώτατων σχολών επαγγελμάτων υγείας (κατά προτεραιότητα) αλλά και πτυχιούχους ανώτατων σχολών άλλων επιστημών. Έχουν αρχικά οριστεί τρεις ξεχωριστοί κύκλοι μαθημάτων, με την προοπτική να συνεχιστούν οι εκπαιδεύσεις και κατά το επόμενο έτος (2017). Το σεμινάριο έχει διάρκεια 4 ώρες (09:00 – 13:00) και είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση όλου του προγράμματος για την απόκτηση του επίσημου πιστοποιητικού ανανήπτη από το ERC. Οι τρεις πρώτοι κύκλοι έχουν οριστεί στις ακόλουθες ημερομηνίες:
  • Πέμπτη, 27 Οκτωβρίου 2016
  • Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2016
  • Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2016
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην αναρτημένη πρόσκληση του προγράμματος.

Αίτηση

Πρόσκληση