Πρακτική βασισμένη σε ενδειξεις στη νοσηλευτική


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

Το Τμήμα Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι Κρήτης σε συνεργασία με τα Τμήματα Νοσηλευτικής του ΤΕΙ Αθήνας και του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης υλοποιεί Πρόγραμμα Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων Νοσηλευτών διάρκειας 100 ωρών με θέμα «Πρακτική Βασισμένη σε Ενδείξεις στη Νοσηλευτική».

Θεματικές Ενότητες

  • Χρήση Η/Υ στην πρακτική βασισμένη σε ενδείξεις
  • Σχεδιασμός και υλοποίηση ερευνητικών μελετών
  • Αρχές της πρακτικής βασισμένης σε ενδείξεις
  • Αξιοποίηση και εφαρμογές της πρακτικής βασισμένη σε ενδείξεις
  • Σενάρια κλινικών πρωτοκόλλων στην πρακτική βασισμένη σε ενδείξεις
Προβολή Προγράμματος