Ηλεκτρονική παρακολούθηση του εμβρύου στην κύηση και στον τοκετό


Ηλεκτρονική παρακολούθηση του εμβρύου στην κύηση και στον τοκετό

Το Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Αθήνας διοργανώνει σε συνεργασία με τo Tμήμα Μαιευτικής, για 5η φορά, Πρόγραμμα Δια Βίου Επιμόρφωσης (ΠΔΒΕ), συνολικής διάρκειας 30 ωρών, με τίτλο «Ηλεκτρονική παρακολούθηση του εμβρύου στην κύηση και στον τοκετό», που θα οδηγεί, μετά από εξετάσεις, σε ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ που θα έχει ισχύ Τίτλου Σπουδών.

Θα παρουσιαστούν οι βασικές θεωρητικές και τεχνικές γνώσεις με βάση τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες, που είναι απαραίτητες για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής παρακολούθησης της εμβρυικής καρδιακής λειτουργίας κατά τη κύηση και τοκετό. Βασικός στόχος του προγράμματος είναι να εφοδιάσει τους εκπαιδευόμενους, με τη θεωρητική αλλά κυρίως με την τεχνική γνώση και δεξιότητα, ώστε να αξιολογούν την κατάσταση του εμβρύου κατά τη διάρκεια της κύησης και του τοκετού μέσω της χρήσης του καρδιοτοκογράφου. Επίσης στόχος είναι η παρουσίαση των δυνατοτήτων αλλά και περιορισμών καθώς και των ενδείξεων χρήσης της ηλεκτρονικής παρακολούθησης της εμβρυικής καρδιακής λειτουργίας και άλλων συμπληρωματικών τεχνολογικών εφαρμογών/μέσων όπως είναι η λήψη εμβρυικού αίματος και η μέτρηση του εμβρυικού ph και η ηλεκτροκαρδιοτοκογραφική παρακολούθηση του εμβρύου (STAN). Σκοπός του προγράμματος είναι οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν την επιστημονικά τεκμηριωμένη γνώση και ικανότητα να αξιολογούν τα καρδιοτοκογραφικά ευρήματα κατά την κύηση και τον τοκετό και να αποφασίζουν, λαμβάνοντας υπόψιν τις κατευθυντηρίες οδηγίες των διεθνών οργανισμών (NICE, ACOG, FIGO, RCOG, NICHD, SMFM), για την διεκπαιρέωση των περιστατικών.

Πρόσκληση

Περιεχόμενο

Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος


Ονόματα Συμμετεχόντων α' σεμιναρίου