Εντομολογία – Ζωολογία Δημόσιας Υγείας


Εντομολογία – Ζωολογία Δημόσιας Υγείας

Σύμφωνα με τις αρχές της Δια Βίου Μάθησης: «Η διεθνοποίηση των αγορών και των νέων τεχνολογιών καθιστούν αναγκαία τη συνεχή ανανέωση των γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού». Το συγκεκριμένο πρόγραμμα παρέχει εξειδικευμένες γνώσεις σχετικά με την ολοκληρωμένη διαχείριση εντόμων και ζώων υγειονομικής σημασίας και περιλαμβάνει την έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση του εντόμου-παρασίτου-ζώου και στη συνέχεια η εφαρμογή της αποτελεσματικότερης και καταλληλότερης μεθόδου αντιμετώπισης (Καταπολέμηση Εξυγίανση). Οι συμμετέχοντες θα εκπαιδευτούν στον κατάλληλο χειρισμό των βιοκτόνων προϊόντων εξασφαλίζοντας την ασφάλεια του χρήστη αλλά και των ενοίκων/εργαζομένων, αλλά και άλλων οργανισμών μη στόχων (προστασία του περιβάλλοντος). Το πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους σχολών που δύνανται (σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία) να είναι επιστημονικοί υπεύθυνοι σε επιχειρήσεις που έχουν άδεια από το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης και Περιβάλλοντος και διενεργούν «Καταπολεμήσεις εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους» για την απόκτηση σύγχρονης ενημέρωσης και σε νέους επιστήμονες που θέλουν επαγγελματικά να δραστηριοποιηθούν στο Τομέα της Εντομολογίας Ζωολογίας Δημόσιας Υγείας.

Πρόσκληση

Πληροφοριακό Έντυπο

Αίτηση