3η πρόσκληση (Πέμπτη 30 Οκτωβρίου)

  • Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ΙΔΒΕ
  • Έναρξη λειτουργίας Γραφείου ΙΔΒΕ (Ωράριο, Επικοινωνία, Υπηρεσίες)
  • Έναρξη λειτουργίας νέου ιστότοπου ΙΔΒΕ
  • Κεντρικές δράσεις