Το ΙΔΒΕ προσκαλεί όλα τα μέλη ΕΠ του ΤΕΙ Αθήνας να υποβάλουν προτάσεις για διεξαγωγή προγραμμάτων δια βίου εκπαίδευσης (ΠΔΒΕ). Προκειμένου να δηλώσετε συμμετοχή θα πρέπει

  • Να συμπληρώσετε την ηλεκτρονική φόρμα.
  • Να συμπληρώσετε και να υποβάλετε τα 3 αρχεία που βρίσκονται στα χρήσιμα έντυπα (Πρόταση Υποβολής ΠΔΒΕ, Σχέδιο ΠΔΒΕ & Προϋπολογισμός ΠΔΒΕ).
  • Να έχετε έγκριση από τη Συνέλευση του Τμήματος που θα υλοποιήσει το πρόγραμμα.


Χρήσιμα Έντυπα

Πρόταση Υποβολής ΠΔΒΕ Σχέδιο ΠΔΒΕ Προϋπολογισμός ΠΔΒΕ
Files must be less than 20 MB.
Allowed file types: txt rtf html pdf doc docx odt ppt pptx odp xls xlsx ods xml.
Files must be less than 20 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png txt rtf html pdf doc docx odt ppt pptx odp xls xlsx ods xml.
Files must be less than 20 MB.
Allowed file types: txt rtf html pdf doc docx odt ppt pptx odp xls xlsx ods xml.