Θεραπευτικές πρακτικές και συμβουλευτικής μέσω της καλλιτεχνικής αισθητικής αγωγής με την εφαρμογή νέων τεχνολογιών


Θεραπευτικές πρακτικές και συμβουλευτικής μέσω της καλλιτεχνικής κι αισθητικής αγωγής με την εφαρμογή νέων τεχνολογιών

Πρόγραμμα επιμόρφωσης με τίτλο: «Θεραπευτικές πρακτικές και συμβουλευτικής μέσω της καλλιτεχνικής κι αισθητικής αγωγής με την εφαρμογή νέων τεχνολογιών» υλοποιείται από το Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης του Ανώτατου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Αθήνας σε συνεργασία µε το Τμήμα Φιλοσοφίας- Παιδαγωγικής- Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και το Θέατρο «Δόρα Στράτου». Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ), οδηγεί στην απόκτηση Πιστοποιητικού Δια βίου Εκπαίδευσης µε χαρακτήρα εξειδίκευσης και διαρκεί 150 ώρες.

Το πρόγραμμα είναι καινοτόμο και πρωτοποριακό. Αντικείμενο του είναι η διδασκαλία και εμπέδωση 5 βασικών ενοτήτων θεωρίας και πράξης θεραπευτικών πρακτικών μέσω των παραστατικών τεχνών και των εφαρμογών τους στην εκπαίδευση, με τη βοήθεια των σύγχρονων τεχνολογιών. Θα διδαχθούν από ειδικευμένους επιστήμονες πρακτικοί κι εφαρμοσμένοι τρόποι που αφενός μεν αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής του ανθρώπου με ένα ευρύτερα θεραπευτικό χαρακτήρα, αφ’ ετέρου δε αξιοποιούν το σύνολο της θεωρητικής και πρακτικής γνώσης σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες, στην εκπαίδευση γενικότερα και στην άσκηση των δημιουργικών τεχνών πιο συγκεκριμένα.

Είναι η πρώτη φορά που εφαρμόζεται στο πλαίσιο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ο συνδυασμός αυτών των γνωστικών αντικειμένων με πρακτικές εφαρμογές και απηχεί σε άμεσες κοινωνικές και επαγγελματικές ανάγκες της σύγχρονης ζωής. Με την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών οι εκπαιδευόμενοι θα εφοδιαστούν με πολύτιμες γνώσεις που μπορούν άμεσα να εφαρμόσουν στην άσκηση του επαγγέλματός τους στο χώρο της εκπαίδευσης και των ιατρικών πρακτικών, ενώ θα έχουν κατοχυρώσει τεχνογνωσία ικανή να τους οδηγήσει στη συνέχεια στην κατάκτηση ενός μεταπτυχιακού τίτλου κατά τα διεθνή εκπαιδευτικά πρότυπα. Η εκπαιδευτική σύνθεση του προγράμματος περιλαμβάνει εισηγήσεις, εργασίες / μελέτες –βιωματικά δημιουργικά εργαστήρια, διαδραστικά σχέδια, πρακτικές επιδείξεις – επισκέψεις, αξιολόγηση).

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στο e-mail: µε την επισήμανση «Π∆ΒΕ – «Θεραπευτικές πρακτικές και συμβουλευτικής μέσω της καλλιτεχνικής κι αισθητικής αγωγής με την εφαρμογή νέων τεχνολογιών»», έως και τη Τετάρτη, 16 Μαρτίου 2016.

Πρόσκληση

Περιεχόμενο

Αίτηση